MADI INITIAL MEDALLIONMADI INITIAL MEDALLION
STERLING SILVER
IVY  ENAMEL SIGNET RINGIVY  ENAMEL SIGNET RING
STERLING SILVER
CHARLI LARGE LOCKET-MONOGRAMCHARLI LARGE LOCKET-MONOGRAM
STERLING SILVER
CHARLI SMALL LOCKETCHARLI SMALL LOCKET
STERLING SILVER
LOVE COUNT NECKLACELOVE COUNT NECKLACE
STERLING SILVER
MELANGE- EMILE NECKLACEMELANGE- EMILE NECKLACE
STERLING SILVER
CHARLI DIAMOND ACCENT LOCKETCHARLI DIAMOND ACCENT LOCKET
STERLING SILVER
AMELIA SCRIPT INITIAL NECKLACEAMELIA SCRIPT INITIAL NECKLACE
14KT YELLOW GOLD
AVA SCRIPT 'NANA' NECKLACEAVA SCRIPT 'NANA' NECKLACE
STERLING SILVER
AVA SCRIPT 'MAMA' NECKLACEAVA SCRIPT 'MAMA' NECKLACE
STERLING SILVER
MULTI INITIAL AMELIA NECKLACEMULTI INITIAL AMELIA NECKLACE
14KT YELLOW GOLD
AVA SCRIPT 'MOM' NECKLACEAVA SCRIPT 'MOM' NECKLACE
STERLING SILVER
KARI INITIAL OVAL SIGNET RING
STERLING SILVER
AVA SCRIPT 'DREAM' NECKLACEAVA SCRIPT 'DREAM' NECKLACE
STERLING SILVER
AVA SCRIPT 'MY LOVE' NECKLACEAVA SCRIPT 'MY LOVE' NECKLACE
STERLING SILVER
AVA SCRIPT 'WIFEY' NECKLACEAVA SCRIPT 'WIFEY' NECKLACE
STERLING SILVER
AVA SCRIPT 'FAMILY' NECKLACEAVA SCRIPT 'FAMILY' NECKLACE
STERLING SILVER
AVA SCRIPT 'LOVE' NECKLACEAVA SCRIPT 'LOVE' NECKLACE
STERLING SILVER
AVA SCRIPT 'MRS.' NECKLACEAVA SCRIPT 'MRS.' NECKLACE
STERLING SILVER
RUBY AMELIA INITIAL STUD SINGLESRUBY AMELIA INITIAL STUD SINGLES
14KT YELLOW GOLD
AMELIA SAPPHIRE INITIAL NECKLACEAMELIA SAPPHIRE INITIAL NECKLACE
14KT YELLOW GOLD
AMELIA RUBY INITIAL NECKLACEAMELIA RUBY INITIAL NECKLACE
14KT YELLOW GOLD
AMELIA EMERALD INITIAL NECKLACEAMELIA EMERALD INITIAL NECKLACE
14KT YELLOW GOLD
AMELIA RAINBOW INITIAL NECKLACEAMELIA RAINBOW INITIAL NECKLACE
14KT YELLOW GOLD

Recently viewed